Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 69

Door Brouns-Wewerinke bespreekt:
Jean Bastiaens, Het Woord is mens geworden. Commentaren bij de zondagslezingen jaar A, B en C, Halewijn, Antwerpen 2015, ISBN 978 90 8528 316 4, 348 bladzijden, € 25,00