Schrift 281 De fascinatie voor Prediker
jaargang 48 • nummer 2 • april 2016 • pagina 70

Door Brouns-Wewerinke bespreekt:
Joop Smit, Het verhaal van Johannes. Sleutelfiguren uit zijn evangelie, Berne Media, Heeswijk 2015, ISBN 978 90 8972 097 9, 157 bladzijden, € 17,50