Schrift 283 Metamorfosen van het paradijs
jaargang 48 • nummer 4 • september 2016 • pagina 142

Corrie Vervest bespreekt:
Piet Schelling, Vreemd en bizar. Lastige bijbelverhalen, Boekencentrum, Zoetermeer 2015, ISBN 978 90 239 7006 4, 112 bladzijden, € 11,90