Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016 • pagina 177

Ellen van Wolde bespreekt:
Harm van Grol, Een inleiding in de klassiek Hebreeuwse versbouw. Verkenningen in het grensgebied van versbouw en tekstsyntaxis (Theologische Perspectieven 11), 2VM, Bergambacht 2015, ISBN 978 94 90393 45 8, 127 bladzijden, € 20,00