Schrift 284 Psalmen in fragmenten
jaargang 48 • nummer 5 • december 2016 • pagina 178

Harm van Grol bespreekt:
Gerard Swüste, Altijd hetzelfde lied. 150 psalmen bewerkt en toegelicht, Skandalon, Vught 2015, ISBN 978 94 92183 10 1, 447 bladzijden, € 39,50