Schrift 285 Alleen de Schrift?

jaargang 49 • nummer 1 • februari 2017 • pagina 61

Bert Jan Lietaert Peerbolte bespreekt:
Paul Gillaerts, Henri Bloemen, Youri Desplenter, Wim François, August den Hollander (redactie), De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen 2015, ISBN 978 90 852 5039 5