Schrift 286 Ezechiël, de visionair
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 60

Is het de schuld van de ENE?
In gesprek met Paul Cliteur en anderen over monotheïsme en geweld

Sam Janse, met een bijdrage van Paul Cliteur en een gedachtewisseling tussen Sam Janse en Paul Cliteur,
Boekencentrum Uitgevers en uitgeverij Boekscout, Soest 2016, ISBN 978 94 022 3135 9