Schrift 287 Judit, geweldig of gewelddadig?
jaargang 49 • nummer 3 • augustus 2017 • pagina 60

Lexicon Bijbels Grieks
Alle Griekse woorden in Septuaginta en Nieuwe Testament: betekenissen, grammaticale vormen en de Hebreeuwse en Aramese equivalenten met een alfabetische woordenlijst Hebreeuws/Aramees - Grieks.

Johan Murre, Skandalon, Vught 2016, 2 delen, ISBN 978 94 92183 31 6