Schrift 232 Judas Iskariot
jaargang 39 • nummer 4 • augustus 2007 • pagina 143

Corrie Vervest bespreekt:
G. Van Oyen, Marcus mee maken, Vlaamse Bijbelstichting Leuven/Acco, Leuven/Voorburg 2006, ISBN 978 90 334 6118 8, 285 bladzijden, € 21,80.