Schrift 287 Judit, geweldig of gewelddadig?
jaargang 49 • nummer 3 • augustus 2017 • pagina 62

In dit Naschrift wil Van Broekhuisen het hebben over de ontsporing(en) van de Bijbelse Judit. Die Judit is namelijk grenzeloos op drift geraakt. Een reden daarvoor is volgens hem gemakkelijk te achterhalen.

Gerard van Broekhuizen is theoloog en kunstenaar

Aanvullende gegevens