Lees meer: Schrift 290 Numeri: opstand tegen de eliteSchrift 290 - Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 5


Ten geleide

Tien hoofdstukken met opstand en rebellie vullen het midden van het boek Numeri. Ze zijn het absolute dieptepunt in de tocht door de woestijn naar het beloofde land. Een eerder dieptepunt was natuurlijk de geschiedenis van het gouden kalf, maar dat was een eenmalige kwestie, dit is hoofdstuk op hoofdstuk ellende. Toen ging het om een opstand tegen God, om afgoderij, nu is de positie van de leiders middelpunt van een verhit gesprek en gaat het om politiek. Toen was er ondanks alles een doorstart, nu staat de geschiedenis stil.

Inhoud

Harm van Grol Ten geleide 5
Aarnoud Jobsen Utopie en rebellie 7
Koert van Bekkum Het onverzadigbare volk 13

Willien van Wieringen

Wie is er hier de baas? 21
Maarten den Dulk In de woestijn 29
Henk Scholder

Korach, een levensechte populist

35
Harm van Grol Een leider losgeslagen 43
Rebekka Sijtsma Van ketters en scheurmakers 51
Frits de Lange Boekbespreking: Angst voor de mythe 60
Gerard van Broekhuizen Naschrift: Labeling Numeri 62