Schrift 286 Ezechiël, de visionairTitelblad286c
jaargang 49 • nummer 2 • mei 2017 • pagina 5

Ten geleide

Visioenen en daadprofetieën behoren tot het standaardrepertoire van een profeet, maar bij de profeet Ezechiël horen ze tot het wezen van zijn profetie. Hij ziet en hij laat zien.
Het begint met zijn troonwagen. Voordat God ook maar iets zegt, heeft Ezechiël al een fors hoofdstuk besteed aan de beschrijving van Gods verrijdbare troon. En ook later in zijn boek besteed hij aandacht aan de troonwagen, tot in de kleinste details. Wat is de theologische zin van deze beeldtaal?
De god-menselijke wereld van Ezechiël is materieel, tot op het bot. Letterlijk. Het dal van dorre beenderen is een dal van mensenbotten, maar God brengt ze tot leven. Ezechiël ziet een visioen van de nieuwe tempel, van het nieuwe, opgestane Israël. Hij besteedt daaraan niet een aantal godvruchtige woorden, maar tekent haar tot op de centimeter uit.
De profeet heeft het woord van God geïnternaliseerd, letterlijk, hij moest het opeten. Nu zijn ook zijn daden profetieën die Gods woord zichtbaar maken. Hij ‘speelt’ de belegering van Jeruzalem, maar ook de hereniging van de twaalf stammen.
Een ware lezer is ook filmregisseur Quentin Tarantino die Ezechiël eer aandoet door het discours over wraak en vergeving voort te zetten. Midden in de stijfgevloekte wereld van Pulp Fiction komt de hoofdpersoon tot inkeer en dat betekent in dit geval tot een voor hem nieuwe interpretatie van Ezechiël 25,17. Dat is serieus bijbellezen. Lezen wordt lastig als de profeet zich uit in wat wij wraakporno noemen. De expliciete wereld van de zussen Ohola en Oholiba dwingt de lezer tot bezinning. Het Naschrift doet dat ook en komt tot een voor u, lezer, verrassende conclusie.

Harm van Grol

Inhoud

Aarnoud Jobsen Van crisis tot hoop 7
Harm van Grol God on the move 13
Adri van der Wal Een boek verslinden 21
Willien van Wieringen Pas op, schokkende beelden! 29
Frank G. Bosman De wraak van Quentin Tarantino 37
Peter Booij Ik zal jullie mijn adem geven 45
Konstantin Stijkel De tempel van Ezechiël in woord en beeld 53
Klaas Spronk Boekbespreking: Is het de schuld van de ENE? 60
Gerard van Broekhuizen   Naschrift: Getekend 62