Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina

De brieven aan Timoteüs en Titus in het Nieuwe Testament staan samen al lange tijd bekend als de Pastorale brieven, omdat ze kerkelijke instructies van de apostel Paulus bevatten voor de genoemde ontvangers, Timoteüs en Titus. Of deze instructies echt van Paulus afkomstig zijn en ook echt voor Timoteüs en Titus bedoeld waren, zoals de brieven pretenderen (vgl. 1 Timoteüs 1,1-2; 2 Timoteüs 1,1-2; Titus 1,1-4), staat in de moderne bijbelwetenschap al meer dan twee eeuwen hevig ter discussie. Het is niet voor niets dat bijvoorbeeld de inleiding op de eerste brief aan Timoteüs in de Nieuwe Bijbelvertaling aangeeft dat de meningen over het auteurschap van de Pastorale brieven verdeeld zijn. Van Nes geeft een samenvatting van deze discussie, gevolgd door een overzicht van mogelijke standpunten die kunnen worden ingenomen met tot slot een aantal suggesties ter bevordering van de discussie.

Jermo van Nes is wetenschappelijk medewerker aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven