Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 20

De Paulus van de authentieke brieven en de pseudo-Paulus van de Pastorale brieven houden er heel andere ideeën op na. De bijdrage van Jermo van Nes in dit nummer laat zien dat de discussie over de authenticiteit van de Pastorale brieven nog altijd gaande is, maar desalniettemin zijn er in mijn optiek zeer goede redenen om alle Pastorale brieven – inclusief 1 Timoteüs – als fictief te bestempelen.

Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit, standplaats Groningen