Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 29

Een belangrijke reden waarom de Pastorale brieven voor veel lezers tot de minder aansprekende gedeelten van het Nieuwe Testament behoren, is de nogal seksistische toon jegens vrouwen. Met name berucht is 1 Timoteüs 2,11-12: ‘Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn’ (NBV, zie over dit vers ook de artikelen van Annette Merz en Myriam Klinker-De Klerck in dit nummer). Deze passage biedt gelukkig bepaald niet de enige vroegchristelijke kijk op de positie van vrouwen.

Matthijs den Dulk is universitair docent Bronteksten jodendom en christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Dit artikel is ook te downloaden