Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 53

Slaven waren overal in de Oudheid. Ze waren aan het werk op het land en in mijnen, in keukens en bordelen, op markten en in rechtszalen. Vaak deden zij ongeschoold, lichamelijk werk, maar soms oefenden zij een specialistisch beroep uit dat een opleiding vereiste, zoals secretaris, of manager van een landgoed. Karin Neutel gaat in dit artikel dieper in op wat de boodschap is van de Pastorale brieven over slavernij.

Karin Neutel is onderzoeker aan de Universiteit van Oslo en richt zich op de brieven van Paulus en hun receptie in de hedendaagse cultuur