Schrift 289 – Heilig Land
jaargang 50 • nummer 1 • februari 2018 • pagina 21

Een van de adviezen die Theodoor Christiaan Vriezen – mijn vader – als student kreeg, was, dat je het beste oude culturen kon leren kennen door plaatjes te bekijken. Kort nadat hij voor zijn kerkelijk examen geslaagd was, kreeg hij gelegenheid een half jaar naar Palestina en omringende landen te reizen. Een reis als het ware door een ‘nog levend plaatjesboek’. Want, hoewel in het gebied de moderne tijd al doorgedrongen was, was in hele streken daar de eeuwenoude cultuur zelf nog een levende realiteit. Deze reis is van groot belang geweest voor het verdere verloop van zijn leven en werken.

Karel Vriezen is oud-universitair hoofddocent voor het Bijbels Hebreeuws en de Archeologie van Palestina bij de voormalige faculteit Godgeleerdheid, Utrecht.