Schrift 289 – Heilig Land
jaargang 50 • nummer 1 • februari 2018 • pagina 28

‘Dit zijn de namen van de mannen die Mozes uitstuurde om het land te verkennen...’, lezen we in Numeri 13,16. Je kunt dit ook vertalen met: om het land te bespioneren; latoer ha’árets staat er in het Hebreeuws. Dat toer is in het moderne Hebreeuws nog steeds ‘verkennen’, ‘onderzoeken’. Maar ook gewoon ‘rondreizen’. En een tajar is echt geen spion, maar een toerist. Het logo van het Ministerie van Toerisme in Jeruzalem bestaat uit twee verspieders die een grote tros druiven aan een draagstok meenemen. Van verspieden naar toerisme is zo maar een kleine stap. Zo gaat dat met woorden, die dekken gaandeweg een nieuwe lading.

Piet van Midden is docent Hebreeuws aan LUCE Tilburg School of Catholic Theology.