Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 7

Het boek Numeri laat zich lezen als een boek voor na de ballingschap. Aan de ene kant biedt het een utopie, een hoopvol perspectief voor de opbouw van de gemeenschap na de crisis. Aan de andere kant is het een ‘boetespiegel’, een profetische oproep om niet in de oude fouten te vervallen, nu men na de ballingschap opnieuw begint.

Aarnoud Jobsen is emeritus predikant, docent Oude Testament en studieleider cursus Theologische Verdieping te Goes