Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 13

In samenlevingen en gemeenschappen op weg naar een betere toekomst, is het goede vaak de vijand van het betere. Waarom verder trekken als het nu prima gaat? Als veranderingen zich onontkoombaar aandienen en onzekerheid zich opdringt, is de impuls nog sterker: Laten we terugkeren naar hoe het was! Vroeger was toch alles beter? Numeri 11 biedt een verrassend perspectief op dat universele fenomeen.

Koert van Bekkum is universitair docent Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Kampen