Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 21

Wie de Bijbel leest met het oog op de verhaallijnen, ontgaan soms details die op het eerste oog niet relevant lijken voor het grote geheel. Anderzijds, wie een perikoop nader bestudeert en onderwerpt aan een exegese, kan door vondsten worden verleid die perikoop op basis van details uit te roepen tot een sleutelpassage, een scharniermoment, een keerpunt in een verhaal. Verder is er het gevaar dat een actuele discussie gelezen wordt in een tekst die daar onmogelijk over kan gaan.
Zo moest ik op mijn handen gaan zitten om in Numeri 12 niet een discussie te willen lezen over vrouwen en macht, en het belang van genderneutraliteit. Zo verleidelijk. De vrouw wordt gestraft voor haar aanspraak op de macht, en de man niet. Zie je wel, hoe patriarchaal!

Willien van Wieringen is neerlandicus en theoloog. Zij is werkzaam als docent Oude Testament en Hebreeuws aan de ‎Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht