Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 29

Kort samengevat komt het verhaal van de verspieders in Numeri 13 en 14 hier op neer: veertig dagen onderzoek levert veertig jaar vertraging op. Veertig dagen hebben de pioniers van Israël nodig om te bekijken of het land Kanaän, aan de kust van de Middellandse Zee, geschikt is om hun volk op te nemen. Maar omdat hun rapportage tegenstrijdig is en tot verwarring leidt, blijft het volk verbijsterd achter in de woestijn, veertig jaar.

Maarten den Dulk is emeritus hoogleraar Praktische Theologie aan de PTHU