Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 51

Het lezen en interpreteren van het Oude Testament gebeurt al vele eeuwen. Telkens komt het dan aan op de toepassing van de Schrift in de geloofsgemeenschap. Wat gebeurt er in die toe-eigening? Hoe leest men in het vroegchristelijk Syrië het boek Numeri? De Didascalia Apostolorum houdt de lezers het verhaal van Korach, Datan en Abiram voor als een actuele waarschuwing tegen scheurmakers.

Rebekka Sijtsma heeft een BA in Religiewetenschap & Theologie