Boekbespreking(en) op auteur en titel in het laatstverschenen nummer van Schrift.

Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 60

Angst voor de mythe
Of de zoektocht naar de ‘historische Jezus’
Arne Jonges
Uitgeverij Van Warven
Kampen 2018, 80 bladzijden,
ISBN 978 94 92421 46 3, € 12,95.

Besproken door Frits de Lange