Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 60

Zonen en dochters profeteren
Henk Folkers, Maaike Harmsen, Almatine Leene, Maarten Verkerk
Boekencentrum Uitgevers,
Zoetermeer 2016, 288 bladzijden,
ISBN 978 90 239 7127 6, € 19,90