Schrift 289 – Heilig Land
jaargang 50 • nummer 1 • februari 2018 • pagina 60

Hoogtepunten in het Heilige Land
Bijbelstudies over plaatsen in Israël
René van Loon
Boekencentrum Uitgevers,
Zoetermeer 2016, 112 bladzijden,
ISBN 978 90 239 7116 0, € 11,90.