Naschriften zijn columns geïnspireerd op het thema van het nummer.

Schrift 290 – Numeri
jaargang 50 • nummer 2 • mei 2018 • pagina 62

U ontvangt per post een pakje thuis en daarop staat: breekbaar/fragile. Die aanduiding leidt ertoe dat u het pakje voorzichtig uit zult pakken. Het label, of als u wilt, het etiket met informatie zet u op dat spoor. Klopt dat ook voor het boek Numeri?

Gerard van Broekhuizen is theoloog en kunstenaar