Schrift 288 – Kerk in wording: Timoteüs en Titus
jaargang 49 • nummer 4 • december 2017 • pagina 62

In dit Naschrift heeft Van Broekhuizen het naar aanleiding van een ets van Ronald Tolman over de Kerk als levende gemeenschap en als instituut en vooral de spanningen die dat met zich meebrengt.

Gerard van Broekhuizen is theoloog en kunstenaar